Przejdź do głównej treści strony

Bartek Frąckowiak

Zastępca dyrektora Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy. Reżyser teatralny, dramaturg, kurator-producent. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim i międzyuczelnianych studiów w Akademii ‘Artes Liberales’. Doktorant w Katedrze Teatru, Dramatu i Widowisk UAM. Jako reżyser debiutował w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku spektaklem Ksiądz H., czyli Anioły w Amsterdamie na podstawie tekstów M. Pankowskiego w 2009 roku; jako dramaturg Tramwajem zwanym pożądaniem w reż. Wiktora Rubina w Teatrze Polskim w Bydgoszczy w 2006 roku.

Od 2010 r. pełnił funkcję prezesa zarządu i dyrektora programowego HOBO Art Foundation, fundacji działającej na rzecz rozwoju sztuk performatywnych i wizualnych, realizującej koprodukcje teatralne i performatywne (m.in. Komornicką. Biografię pozorną z TPB Bydgoszcz, Katastronautów w reż. I. Gańczarczyk z Nowym Teatrem w Warszawie, Wykłady performatywne z Fundacją Bęc Zmiana) oraz projekty z obszaru edukacji kulturalnej i artystycznej, promującej znoszenie granic między sztuką a nauką w imię zasady łączenia kreacji z badaniem.

Reżyser przedstawień: m.in. Komornickiej. Biografii pozornej (2012); W pustyni i w puszczy. Z Sienkiewicza i z Innych W. Szczawińskiej i B. Frąckowiaka w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu (2011); wykładu performatywnego Sztuka bycia postacią (2012) Afryki Agnieszki Jakimiak (2014 r.).

Kurator m.in. Wykładów performatywnych, wspólnego projektu HOBO Art Foundation i Fundacji Bęc Zmiana (2012).

Dramaturg spektakli w reż. Igi Gańczarczyk, Agnieszki Olsten, Moniki Pęcikiewicz, Wiktora Rubina i Weroniki Szczawińskiej.

Publikował w różnych pismach teatralnych i społeczno-kulturalnych („Dialog”, „Didaskalia”, „Krytyka Polityczna”, „Teatr”).