Przejdź do głównej treści strony

Sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia ze względu na „rasę”, wyznawaną religię, przynależność etniczną, płeć czy klasę społeczną. Nie zgadzamy się na język nienawiści w sferze publicznej

Stanowisko Teatru Polskiego w Bydgoszcz w sprawie fali rasistowskich komentarzy dotyczących uchodźców.

W związku z nasilającą się falą rasistowskich komentarzy dotyczących uchodźców publikujemy napisany na nasze zamówienie tekst Moniki Bobako „Konieczność walki z cieniem. Europejska nowoczesność i rasizm”.

Jako teatr publiczny zobowiązani jesteśmy do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Jednoznacznie sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji i wykluczenia ze względu na „rasę”, wyznawaną religię, przynależność etniczną, płeć czy klasę społeczną. Nie zgadzamy się na język nienawiści w sferze publicznej.

W najbliższych miesiącach – poprzez nasze działania artystyczne, edukacyjne i badawcze – chcemy położyć szczególny akcent na tematykę empatii wobec losu ludzi uciekających przed horrorem wojny, przemocy i prześladowań, uniwersalizm doświadczeń i interesów ludzi z różnych kultur i narodów, rozbijając zarazem propagandowy przekaz stygmatyzujący uchodźców, analizując obrazy temu towarzyszące i zdecydowanie piętnując język nienawiści.

Pierwsze propozycje pojawią się już podczas Festiwalu Prapremier: spektakl Oh My Sweet Land palestyńskiego reżysera Amira Nizara Zuabiego, w którym Corinne Jaber, aktorka o syryjsko-niemieckim pochodzeniu, odbywa podróż przez kraje Bliskiego Wschodu, gdzie spotyka syryjskich uchodźców i wysłuchuje ich historii; pierwsze spotkanie w ramach rocznego cyklu prowadzonego „Obrazy uchodźstwa: od migracji obrazów do obrazów migracji”, który poprowadzi Paweł Mościcki.

Równocześnie przypominamy materiały audiowizualne, które powstały w TPB w trakcie minionego sezonu, dotyczące islamofobii, rasizmu i konieczności nabycia kompetencji rozumienia globalnych zjawisk i procesów politycznych, kulturowych, społecznych i ekonomicznych: debaty Islamofobia „Rasa, rasizm: wzory dominacji i przemocy” „Dlaczego powinniśmy rozmawiać w Polsce o Afryce?”


 

Monika Bobako „Konieczność walki z cieniem. Europejska nowoczesność i rasizm”