Przejdź do głównej treści strony

Między antropologią kryzysu a wyobrażeniami realnych utopii

godzina:
01.10.2016 17:00 Wstęp wolny
miejsce: górne foyer TPB

 

Zagęszczają się sytuacje kryzysowe w geopolityce, gospodarce, sferze społecznej. Słyszymy i mówimy o kryzysach: finansowym, zadłużenia, uchodźczym, klimatycznym, politycznym, a nawet demokratycznym. Coraz wyraźniej widoczne – wbrew próbom ich politycznego maskowania – stają się ich wzajemne powiązania. Czujemy, że zachodzi poważna zmiana w globalnym porządku politycznym, choć wciąż nie potrafimy określić jej kierunku. Niestabilność i nieprzewidywalność wydarzeń na świecie, potrafiących z dnia na dzień zmienić punkty odniesienia w rozumieniu zachodzących zjawisk, wpływa na naszą społeczną i polityczną kondycję, wrzucając nas w nacjonalistyczne, bądź pozornie pozbawione alternatywy neoliberalne rzeczywistości.

 

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób jesteśmy w stanie przedstawić alternatywną drogę dla postpolitycznej jałowości, antydemokratycznych interesów sektora finansowego, ale też dla podgrzewanych do czerwoności nastrojów nacjonalistycznych, jest w tej chwili największym wyzwaniem, jakie stoi przed nami jako obywatelami Europy.

W rozmowie z udziałem Ulrike Guérot –  myślicielki i filozofki politycznej, oraz założycielki i dyrektorki European Democracy Lab (EDL), think tanku zajmującego się przyszłością europejskiej demokracji – oraz Kingi Stańczuk – historyczki idei, badaczki zajmującą się kwestią sprawiedliwości okresu przejściowego, pełnomocniczką do spraw polityki zagranicznej Partii Razem – spróbujemy przedstawić analizę i przeprowadzić diagnozę kryzysu. Zastanowimy się też nad jego doświadczaniem i wpływem, jaki ma on na naszą polityczną, ekonomiczną i społeczną sytuację.

 

Nie chcemy jednak na tym poprzestawać. Nie wystarczy już stawianie diagnoz. Powinniśmy podjąć rozmowę, która otworzy pole dla nowych wyobrażeń, relacji, rozwiązań. Pojęcie kryzysu ma nam pomóc w wyartykułowaniu pytań, określeniu alternatywnych projektów politycznych, ekonomicznych i społecznych. By wobec symptomów kryzysu neoliberalnej polityki kapitalistycznej – 1) naruszania przez kapitał równowagi ekonomicznej i politycznej, 2) finansjeryzacji życia ekonomicznego, 3) realizowania polityki wywłaszczeń z praw publicznych i obywatelskich, 4) nasilających się ataków terrorystycznych i konfliktów zbrojnych, 5) wybuchów niezadowolenia społecznego na całym świecie, a w efekcie 6) narastającego autorytaryzmu władz i 7) umacniania się prawicowego populizmu – szukać drogi dla nowego porządku opartego na równości, sprawiedliwości społecznej, empatii, a wreszcie na porządku ekonomicznym z ludzką (a zatem społeczną) twarzą.

 

Prowadzący: Bartosz Frąckowiak

Uczestnicy: Ulrike Guérot, Kinga Stańczuk